Projektit

TyönVuoksi ry on perinteikäs työpajatoimija, joka on perustettu vuonna 2000. Vuosien aikana yhdistykselle on kertynyt kokemusta ja osaamista palveluiden tuottamisesta perustoiminnassa ja kehittämishankkeissa.

 

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet:


Digipaja, hankeaika 30.6.2019 asti

Leader-rahoitteinen hanke, Ikioma Ihana Imatra -projektin osahanke

Hankkeen avulla TyönVuokselle syntyy uusi toimintamalli: digitointipaja, jonka toimintaa kehitetään yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Toteutus monipuolistaa Taitotilan tehtäviä. Digitointipajassa valmentautujat perehtyvät digitointityön ohessa arvokkaaseen Imatra-aiheiseen kokoelmaan ja heidän kotiseututietämys ja -kiintymys kasvaa. Yhdistystoimijoista koostuva tukiverkosto osallisuus digitoidun aineiston esilletuonnin ja käytön suunnitteluun ja etsii lisää kokoelmia digitoitavaksi.

Yhteydet: Niina Klemolin puh. 040 830 5802


Partex, hankeaika 31.3.2019 asti

Poistotekstiilien vastaanottoon, käsittelyyn ja kierrätykseen keskittyvät työpaja. Tavoitteena kierrättää valtaosa materiaalista joko sellaisenaan tai korjattuna edelleen käytettäväksi. Käyttökelvoton tekstiili murskataan ja toimitetaan eteenpäin raaka-aineeksi uusiotuotteisiin.

Yhteydet: Kirsi Reiman puh. 040 832 1087


Siun Olkkari, hankeaika 31.8.2019 asti

Stea-rahoitteinen hanke. Yhteistyössä IntoPajat ry:n kanssa.

Kohtaamispaikka kuntalaisille, yhdistyksille ja viranomaistahoille. Tavoitteena vahvistaa kuntalaisten osallisuutta omaan elämään, yhteiskuntaan ja työelämään. Siun Olkkari tarjoaa tietoa eri palveluista, neuvontaa ja ohjausta, teemaviikkoja ja niihin liittyvään toimintaa. Siun Olkkarista jaetaan pitkäaikaistyöttömille uimahalli/kuntosalilippuja.

Yhteydet: Kirsi Reiman puh. 040 832 1087


Taidot käyttöön, hankeaika 31.12.2018 asti

Palvelun tavoitteena on, että asiakas työllistyy avoimille työmarkkinoille, työllistyy palkkatuella yritykseen, tai oppisopimuskoulutuksen aloittaminen.

Palvelu sisältää asiakkaan kanssa tehtävän alku- ja osaamiskartoituksen sekä asiakkaan kanssa määriteltävät tavoitteet. TyönVuoksi hyödyntää toteutuksessa jo olemassa olevia yritysverkostoja sekä hakee uusia yritysyhteistyökumppaneita. TyönVuoksi jalkautuu työhönvalmennuksen menetelmin yrityksiin. Hankkeessa hyödynnetään etävalmennuksen mallia.

Yhteydet: Johanna Ovaska puh. 050 435 9676


Työtä Vuoksesi, hankeaika 31.12.2018 asti

K-S Te-toimisto, työllisyyspoliittinen avustus. Hankkeen päätavoite on työttömien työhakijoiden työllistäminen palkkatuella, siten että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi Hanke parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Työpajatoimintaa järjestetään Imatralla, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Asiakkaat ohjautuvat toimintaan pääsääntöisesti em. kuntien alueelta, huomioiden kuitenkin työssäkäyntialueen rajat. Asiakkaita voi ohjautua toimintaan myös Lappeenrannan/Joutsenon alueelta.

Yhteydet: Johanna Ovaska puh. 050 435 9676


ViSu, hankeaika 31.12.2018 asti

Etelä-Karjalan Liitto/Aiko-rahoitteinen innovaatiokokeilu. Yhteistyössä LUT:n, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Saimaan Ammattikorkeakoulu ja Laptuote-säätiö sr. kanssa.

Hankkeessa tutkitaan ja kokeillaan virtuaalisten tekniikoiden soveltumista osatyökykyisten henkilöiden valmennukseen ja koulutukseen ja lisätään kykyä soveltaa osaamista.

Yhteydet: Kirsi Reiman puh. 040 832 1087


Työn Rautjärvi, hankeaika 31.12.2019 asti

Työnvuoksi koordinoi Rautjärven kunnan alueen:

  • työnhakijoiden työllistymistä (työnetsintä, työhönvalmennus)
  • yritysyhteistyötä ja tukea työllistämiseen (palkkatukihakemukset/maksatus)
  • kunnan työllistämisavustuksen markkinointia (tuki kunnan ja yritysten välillä)
  • kunnan, yhdistysten sekä yritysten palkkatukipaikkoja (haku, rekrytointi)

Yhteydet: Johanna Ovaska puh. 050 435 9676