Valmennuspalvelut


TyönVuoksi ry:n valmennuspalvelut on rakennettu asiakkaiden todelliset tavoitteet, voimavarat ja valmiudet huomioiden.

Kiinnittymiset valmennusjaksoille työhallinnon kautta.

Työ- ja yksilövalmennus

Palvelut tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden harjoitella, kehittää ja edistää työelämävalmiuksia, työ- ja ammattitaitoa sekä yksilöllistä toimintakykyä.
Valmennuksen yleiset tavoitteet suuntaavat aina kohti työelämää ja koulutusta. Yksilöllisesti valmennus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen prosessi asiakaskohtaisesti asetettujen ja valmennusjakson aikana tarkentuvien tavoitteiden mukaisesti. Valmennuksen aikana etsitään asiakkaalle tavoitteiden mukainen toteuttamiskelpoinen jatkopolku.

Palveluohjaus

Palveluohjauksessa arvioidaan kunkin asiakkaan henkilökohtaiset palvelutarpeet, etsitään sopivat palvelut ja seurataan ja tuetaan asiakasta palveluiden keston ajan, esim. velkajärjestelyt.

Starttivalmennus

Tavoitteena on kartoittaa ensin valmentautujan työ- ja toimintakyky ja edellytykset osallistua työvalmennukseen, ja tukea häntä arjenhallinnan parantamisessa. Valmennusjakson aikana pyritään löytämään valmentautujalle sopivin valmennuksen tai tukipalvelun muoto.

Työhönvalmennus

Palvelu on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoite on kiinnittyä avoimille työmarkkinoille, työkokemuksen kartoittaminen tai alan valinnan selkiyttäminen. Valmennus toteutetaan reittisuunnitelman avulla yksilöohjauksena. Valmentaja tukee tarvittaessa myös työn löytymisen jälkeen työpaikalla selviytymisessä.Lisätietoja valmennuksesta:

Työvalmennuspäällikkö
Johanna Ovaska
050 435 9676