TyönVuoksi ry ja IntoPajat ry yhdistyvät!

Uusi vahvempi toimija työllisyydenhoitoon syntymässä; TyönVuoksi ry ja IntoPajat ry yhdistävät voimansa

Yhdistymisellä tavoitellaan parempaa kattavuutta työttömien sijoittumisessa työelämään sekä nuorten henkilöiden kouluttautumismahdollisuuksien paranemista. Yhdistymisen taustalla on toimintaympäristön ja rahoituksen muuttuminen: EKSOTE:n palvelusetelin käyttö laajenee ja Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut maaliskuussa työllisyyden hoidon tulosperusteisen vaikuttavuusinvestointi -hankkeen. Näihin toimintoihin tarvitaan seudullisesti laajemmat hartiat, jonka yhdistyminen tarjoaa.

IntoPajat ja TyönVuoksi ovat selvittäneet tiiviimpää yhteistyötä keväästä 2019 lähtien. Selvitystyön perusteella yhdistysten hallitukset päättivät toimintojen yhdistämisestä. Aikataulullisesti tavoitteena on tuleva vuodenvaihde. Yhdistymisen taustalla on tieto, että taloudelliset resurssit ovat rajalliset ja vähenemässä. Palveluita hankitaan entistä enemmän kilpailutuksilla. Toimintaa tullaan rahoittamaan kilpailutetuilla asiantuntijapalveluiden myynnillä, omien tuotteiden ja palveluiden myynnillä esim. yrityksille sekä valtionhallinnon (esim. ELY, AVI, STEA) avustuksilla. Kunnat eivät suoraan rahoita yhdistyksen toimintaa, mutta voivat ostaa palveluita – esimerkiksi Rautjärvi ostaa työllistymistä edistäviä palveluita.

Tiedotamme aiheesta säännöllisesti täällä kotisivuillamme sekä Facebookissa; Työnvuoksi.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Eija Palsinajärvi-Äikäs, TyönVuoksi ry, p. 044 735 6241 (www.tyonvuoksi.fi)
toiminnanjohtaja Mika Salminen, IntoPajat ry, p. 040 538 1860 (www.intopajat.fi)