Hankkeet kehittämisen tukena

TyönVuoksi ry on perinteikäs työpajatoimija, joka on perustettu vuonna 2000. Vuosien aikana yhdistykselle on kertynyt kokemusta ja osaamista palveluiden tuottamisesta perustoiminnassa ja kehittämishankkeissa.

 

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet:

 


Digipaja, hankeaika 30.6.2019 asti

Leader-rahoitteinen hanke, Ikioma Ihana Imatra -projektin osahanke

Hankkeen avulla TyönVuokselle syntyy uusi toimintamalli: digitointipaja, jonka toimintaa kehitetään yhteistyössä yhdistystoimijoiden kanssa. Toteutus monipuolistaa Taitotilan tehtäviä. Digitointipajassa valmentautujat perehtyvät digitointityön ohessa arvokkaaseen Imatra-aiheiseen kokoelmaan ja heidän kotiseututietämys ja -kiintymys kasvaa. Yhdistystoimijoista koostuva tukiverkosto osallisuus digitoidun aineiston esilletuonnin ja käytön suunnitteluun ja etsii lisää kokoelmia digitoitavaksi.

Yhteydet: Kirsi Reiman puh. 040 832 1087


Partex, hankeaika 31.12.2019 asti

K-S Te-toimisto, työllisyyspoliittinen avustus. Poistotekstiilien vastaanottoon, käsittelyyn ja kierrätykseen keskittyvät työpaja. Tavoitteena kierrättää valtaosa materiaalista joko sellaisenaan tai korjattuna edelleen käytettäväksi. Käyttökelvoton tekstiili murskataan ja toimitetaan eteenpäin raaka-aineeksi uusiotuotteisiin.

Yhteydet: Kirsi Reiman puh. 040 832 1087

  


Siun Olkkari, hankeaika 31.12.2019 asti

Stea-rahoitteinen hanke. Yhteistyössä IntoPajat ry:n kanssa.

Kohtaamispaikka kuntalaisille, yhdistyksille ja viranomaistahoille. Tavoitteena vahvistaa kuntalaisten osallisuutta omaan elämään, yhteiskuntaan ja työelämään. Siun Olkkari tarjoaa tietoa eri palveluista, neuvontaa ja ohjausta, teemaviikkoja ja niihin liittyvään toimintaa. Siun Olkkarista jaetaan pitkäaikaistyöttömille uimahalli/kuntosalilippuja.

Yhteydet: Kirsi Reiman puh. 040 832 1087


Esko, hankeaika 31.12.2019 asti

Mikä on Esko –hanke?

Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää -hanke on ESR-rahoituksen saanut kehittämishanke, jota hallinnoi Socom. Hankkeen osatoteuttajia ovat IntoPajat, Laptuote-säätiö ja TyönVuoksi.

Esko –hankkeen tavoitteena on tarttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Hankkeessa työskentelee kolme projektityöntekijää, jotka kohtaavat asiakkaita, kartoittavat heidän hyvinvointinsa tilaa ja miettivät yhdessä asiakkaan kanssa polkua eteenpäin.

Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää –hanke kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamiin hankkeisiin. Hanke rahoitetaan 3. toimintalinjasta, joka rahoittaa työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuteen liittyviä kehittämishankkeita. Esko –hankkeen erityistavoite on työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen.

Rahoittajan edustajana toimii Hämeen ELY-keskus. Eksote toimii hankkeen ohjausryhmässä ja on rahoittanut hanketta omarahoitusosuudella.
Esko –hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana toimii Socom, sosiaalialan osaamiskeskus. 

Yhteydet: Kirsi Reiman puh. 040 832 1087


Työtä Vuoksesi, hankeaika 31.12.2019 asti

K-S Te-toimisto, työllisyyspoliittinen avustus. Hankkeen päätavoite on työttömien työhakijoiden työllistäminen palkkatuella, siten että suurimmalle osalle hankkeen asiakkaista löytyy hankkeessa ollessa jokin muu ratkaisu kuin paluu työttömäksi työnhakijaksi Hanke parantaa työttömien työnhakijoiden yleisiä työmarkkinavalmiuksia, ammatillista osaamista ja edistää heidän työllistymistään. Työpajatoimintaa järjestetään Imatralla, Rautjärvellä ja Ruokolahdella. Asiakkaat ohjautuvat toimintaan pääsääntöisesti em. kuntien alueelta, huomioiden kuitenkin työssäkäyntialueen rajat. Asiakkaita voi ohjautua toimintaan myös Lappeenrannan/Joutsenon alueelta.

Yhteydet: Johanna Ovaska puh. 050 435 9676


Valto, hankeaika 28.2.2021 asti

Omat vahvuudet hyötykäyttöön!
Uudenlainen matalan kynnyksen ryhmätoiminta yli 30-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.

Uusia näkökulmia omiin kokemuksiin!
Valto-hankkeessa hyödynnetään uutena työmuotona etsivän aikuistyön mallia, jossa hanketyöntekijät jalkautuvat kohderyhmän keskuuteen ja ohjaavat asiakkaita hyödyllisten palvelujen pariin.

Omien mahdollisuuksien kartoitus!
Uusi polku johtaa kohti yhteiskuntaosallisuutta, koulutusta ja työelämää silloin, kun voimaantuminen nykymuotoisessa työpajatoiminnassa on haasteellista.

Ryhmän toiminnassa:
– Otetaan selvää ajankohtaisista asioista ja ryhmää kiinnostavista teemoista.
– Tuetaan askarruttavissa asioissa.
– Tutustutaan uusiin ihmisiin.
– Tehdään vierailuja ja tutustumiskäyntejä.
– Opetellaan arjen taitoja.
– Nautitaan ympäröivästä luonnosta.

VALTO – Valmiuksia toimia -hanke on kehittämishanke, jota hallinnoi Laptuote-säätiö sr ja osatoteuttajana on TyönVuoksi ry. Hankeaika 1.3.2019-28.2.2021

VALTO – Valmiuksia toimia -hanke kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamiin hankkeisiin. Hanke rahoitetaan 5. toimintalinjasta, joka rahoittaa sosiaaliseen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan liittyviä kehittämishankkeita. VALTO-hankkeen erityistavoite on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Rahoittajan edustajana toimii Hämeen ELY-keskus. Eksote rahoittaa hanketta kuntarahaosuudella.

Lisätietoja hankkeen työntekijöiltä:
Parikkala: Eija Europaeus, 044 4182921, eija.europaeus@laptuote.fi
Rautjärvi: Juha Valtonen, 040 9356698, juha.valtonen@tyonvuoksi.fi
Ruokolahti: Laura Pakarinen, 044 7356230, laura.pakarinen@tyonvuoksi.fi

 


Työn Rautjärvi, hankeaika 31.12.2019 asti

Työnvuoksi koordinoi Rautjärven kunnan alueen:

  • työnhakijoiden työllistymistä (työnetsintä, työhönvalmennus)
  • yritysyhteistyötä ja tukea työllistämiseen (palkkatukihakemukset/maksatus)
  • kunnan työllistämisavustuksen markkinointia (tuki kunnan ja yritysten välillä)
  • kunnan, yhdistysten sekä yritysten palkkatukipaikkoja (haku, rekrytointi)

Yhteydet: Johanna Ovaska puh. 050 435 9676