Esko

Mikä on Esko –hanke?
Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää -hanke on ESR-rahoituksen saanut kehittämishanke, jota hallinnoi Socom.
Hankkeen osatoteuttajia ovat Laptuote-säätiö ja SaimaanVirta ry.

Esko –hankkeen tavoitteena on tarttua syrjäytymisvaarassa olevien nuorten miesten tilanteeseen ja etsiä ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Hankkeessa työskentelee kolme projektityöntekijää, jotka kohtaavat asiakkaita, kartoittavat heidän hyvinvointinsa tilaa ja miettivät yhdessä asiakkaan kanssa polkua eteenpäin.
Esko – Kohti tasa-arvoisempaa työelämää –hanke kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston rahoittamiin hankkeisiin.

Hanke rahoitetaan 3. toimintalinjasta, joka rahoittaa työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuteen liittyviä kehittämishankkeita. Esko –hankkeen erityistavoite on työ- ja koulutusurien sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen.
Rahoittajan edustajana toimii Hämeen ELY-keskus. Eksote toimii hankkeen ohjausryhmässä ja on rahoittanut hanketta omarahoitusosuudella.