Partex

K-S Te-toimisto, työllisyyspoliittinen avustus.
Hankkeen kohderyhmänä ovat 17-64-vuotiaat työttömät työnhakijat, joilla on edellytykset ja motivaatio siirtyä opiskelemaan tai työhön työkokeilun kautta.
Partex hankkeen keskeisenä tavoitteena on työpajavalmennuksen ja yksilöohjauksen keinoin parantaa työttömien opiskelu- ja työvalmiuksia ja mahdollistaa siten työllistyminen tai opintoihin pääsy.